Jag är samtalsterapeut och arbetar med psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell psykoterapi (IPT), samt psykoanalys.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar boka en tid för samtal. En terapi/behandling utformas utifrån individuella behov och önskemål.

Mottagningen är belägen på Södra Förstadsgatan 13 i Malmö.