Bakgrund och utbildning

Jag har haft privat mottagning och tagit emot klienter för samtal sedan 2011.

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi (PDT) och interpersonell psykoterapi (IPT), samt tar även emot klienter i psykoanalys.

Jag har en fil. kand. i psykologi, med betoning på anknytningspsykologi, samt är leg. sjukgymnast, vilket ger mig god kunskap om de kroppsliga/somatiska uttrycken och symtomen.

Jag är kandidat vid Danska Psykoanalytiska Sällskapet sedan 2013 och har dessförinnan en grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk psykoterapi (tidigare Steg 1). Därutöver är jag IPT- terapeut, nivå B enligt nationella och internationella regler.

Jag har erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykisk ohälsa, samt flera års erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, vuxna och familjer. Jag har också erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård, med såväl personer som befinner sig i livets slutskede, som med anhöriga.