Bakgrund och utbildning

Jag är leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, medlem i International Psychoanalytic Association.

Jag har även en fil. kand. i psykologi, med betoning på anknytningspsykologi, samt är IPT (interpersonell)- terapeut, nivå B enligt nationella och internationella regler. Därutöver är jag leg. fysioterapeut, vilket ger mig god kunskap om de kroppsliga/somatiska uttrycken och symtomen.

Jag har erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykisk ohälsa, samt flera års erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, vuxna och familjer. Jag har också erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård, med såväl personer som befinner sig i livets slutskede, som med anhöriga. De senaste åren har jag arbetat med vuxna och unga vuxna klienter med ett brett spektrum av problemområden och symtom.

Jag har haft privat mottagning och tagit emot klienter för samtal sedan 2011. Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi (PDT) och interpersonell psykoterapi (IPT), samt psykoanalys.