Varför söka psykoterapi?

Människor söker psykoterapi av olika anledningar. Nästan alla har någon gång hamnat i en situation där ens möjligheter och förmåga att ta itu med en svår livssituation inte räcker till och man önskar hjälp och stöd. Det kan handla om att du känner dig osäker i vissa situationer, att du har problem i nära relationer eller på arbetet. En annan anledning till att söka hjälp kan vara att du känner dig stressad, ledsen eller orolig. Det är inte alltid de egna krafterna räcker till för att lösa detta på egen hand. Här kan psykoterapi hjälpa dig att hantera problemen genom att ge dig en djupare förståelse och självinsikt.

En person kan drabbas av plötsliga förändringar i livet, komplicerad sorg och förlust. Man kan lida av dålig självkänsla eller svårigheter att skapa och bibehålla relationer. Att känna sig utanför eller inte vilja delta, att dra sig undan och uppleva ensamhet. Andra söker terapi då de upplever, upprepat eller för första gången, ångest, inre oro eller depression.

Det är oftast inte svåra upplevelser i sig som skadar mest utan bristen på möjlighet att tala om dem.